Boeken

Boekhouding & Accountancy

Wij voeren uw boekhouding, houden toezicht binnen het wettelijk kader en zijn uw toeverlaat om uw cijfers in eenvoudige taal uit te leggen. Hierdoor kunt u zich richten op uw kracht om uw onderneming nog succesvoller te maken.

Onze werkzaamheden bestaan uit

 • Organisatie, het voeren van, en het toezicht op, de boekhouding en de wettelijke stukken
 • (Elektronische) begeleiding bij het opstarten van een algemene boekhouding
 • Adviezen en/of assistentie aangaande de invoering van geinformatiseerde boekhoudsystemen
 • Volledige of gedeeltelijke outsorcing van de dienst boekhouding
 • Periodieke (en hoe dan ook op kwartaalbasis uitgevoerde) opmaak van de saldi, dagboeken en boekhoudkundige historische overzichten
 • Opstelling van de interne jaarrekening
 • Opstelling van de balans, de resultatenrekening en de toelichting (meer bepaald volgens het formaat van de Natinale Bank van België)
 • Nazicht en correctie van elk boekhoudstuk, ongeacht de vraag of er een attestering of een expertiseverlag uit voortvloeit bedoeld om an derden te worden overhandigd
 • Praktische toepassing van het boekhoud- en financieel recht voor KMO`s
 • Wettelijke controle van de boekhoudbescheiden die tot een officiele attestering leidt
 • Adviezen inzake management en prognosestelling
 • Adviezen inzake het statuut van zelfstandige medewerkers of loontrekkenden
 • Bijstand bij het instellen of wijzigen van het sociaal statuut, bijstand bij het vervullen van formaliteiten
 • Analyse van de kostprijs van het personeel en raming van de socialen bijdragen
 • Steun, premies en subsidies en andere maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid
 • Bepaling van de waarde van de onderneming